• Træpiller - slagge i træpiller
 • Slagge i Træpiller


  Mange træpille brugere oplever at der dannes slagge.
  Slaggen er generende fordi det ofte hindrer en optimal forbrænding af træpillerne.

  Slagge kan selvfølgelig også opstå ved andre brændsler.
  Det er bl.a. et kendt fænomen for dem der fyrer med korn.

  Hvorfor opstår der slagge når vi fyrer med træpiller?
  Kort sagt sker det når selve forbrændingens temperatur overstiger træpillernes askesmeltepunkt.
  Askesmeltepunktet er der hvor asken begynder at smelte sammen og danne slagge.
  På det punkt er der 2 ting der spiller ind:

  - Selve fyringsanlægget
  - Træpillerne


  Fyringsanlægget
  Fyringsanlæg forbrænder ikke alle ved samme temperatur. Derfor vil der nemmere opstå slagge ved fyring i nogle anlæg. Der vil muligvis kunne foretages individuelle forbedringer ved de enkelte anlæg.
  Derudover er der også forskel på hvor meget slagge betyder for forbrændingen i de forskellige anlæg.


  Træpillerne
  Træpiller kan have forskelligt askesmeltepunkt. Hos nogle er det måske 1200 grader og andre kun 800 grader.
  Yderligere er askemængden forskellig og det har betydning for hvor meget slagge der bliver dannet.
  Jo mere aske, jo mere slagge. Eller i hvert fald risiko for det.

  Det råmateriale der bruges til fremstillingen af træpillerne er afgørende for om der nemt dannes slagge.
  Hvis de fremstilles af rent træ, vil de ikke danne slagge.
  Fremstilles de derimod af hele træer hvor bark, grene og blade indgår, er der stor risiko for at de vil danne slagge.
  Simpelthen fordi råstoffet ikke er godt nok.


  Løsningen
  Løsningen på problemet kan være at tilsætte ca 1% foderkridt.
  Derved hæver man træpillernes askesmeltepunkt og slagge dannelsen mindskes, eller måske helt forsvinder.
  Ulempen er at tilsætning af foderkridt vil forøge askemængden. Man bør derfor undgå at overdosere foderkridten.

  Der vil selvfølgelig være eksempler hvor at foderkridt ikke vil hjælpe.
  Fremstilles træpiller f.eks. af trærødder hvor alt jord og sand ikke er vasket af, vil det uden tvivl give slagge der ikke kan afhjælpes med foderkridt.

  Foderkridt kan købes på foderstoffen.

860.197 Visninger
 • Bruger Menu
^ Til toppen ^