• Lovgivningen
 • Lovgivningen

  Dette afsnit udgives for at give forbrugerne mulighed for at sætte sig ind i gældende regler og lovgivning i forbindelse med godkendte stokerfyr og træpillebrændere.

  Vi behandler følgende emner:

  • Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion
  • Bygningsreglementet BR 08
  • Arbejdstilsynets publikation nr. 42
  • Brandteknisk Vejledning nr. 32 (BTV-32)

  Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion
  01.06.08 trådte de nye regler vedr brændeovne og brændekedler i kraft!
  Alle brændeovne/varmeanlæg skal opfylde visse kriterier. Læs dem her
  Miljøstyrelsen har udgivet en positivliste over anlæg der er godkendte. Læs den her

  Bygningsreglementet BR08
  Tidligere kendt som: "Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98"
  Omhandler regler der skal overholdes når du bygger et nyt fyrrum.
  Læs dem her

  Arbejdstilsynets publikation nr. 42
  Arbejdstilsynets krav til fyrrummet. Omhandler primært krav til betjening af anlægget.
  Læs dem her

  Brandteknisk Vejledning nr. 32 (BTV-32)
  Denne vejledning er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
  I denne vejledning er der angivet regler der skal sikre et brandsikkerhedsniveau både for selve anlægget og for fyrrummet.
  Kan købes her


  Den korte version
  Hvis du står i den situation at du skal bygge et nyt fyrrum, vil jeg anbefale dig at tage din skorstensfejer med på råd. Det er ham der i sidste ende skal godkende det.
  Udgiften til dette er så uendelig lille i forhold til den samlede udgift og du undgår hermed risikoen for at skulle lave noget om hvis det ikke er lavet efter forskrifterne.
  Det kan være temmeligt besværligt at lave noget om hvis anlægget allerede er sat op.

  Spørgsmål?
  Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, er du velkommen til at stille dem til eksperterne på vores forum: Stoker Pro Forum

182.199 Visninger
 • Bruger Menu
^ Til toppen ^