• Brænde, Pejsebrænde og Brændesalg
 • Brænde


  Brænde, Pejsebrænde og Brændesalg på Stokerpiller.dk

  Da vi ikke længere har lister over forhandlere af brænde, henvises til vores søster site: Brænde Info

  Brænde er et meget udbredt biobrændsel.
  Brænde bruges i brændeovne samt brændekedler som fungerer som centralvarme.
  Brænde er blevet brugt som opvarmingsform i flere århundreder og må derfor anses som det ældste biobrændsel vi har.
  Fyrer man korrekt, er brænde også et miljørigtigt brændsel.

  Læs nedenstående for at få lidt fif vedr. brænde fyring.

 • Brænde, Træarternes egenskaber
 • Alle typer brænde varmer lige meget pr. kg tørstof. Men de forskellige typer brænde er ikke lige tunge!

  De lette typer brænde er letantændelige og lette at kløve. Derfor er de gode som optændingsbrænde. Til gengæld brænder de hurtigere end de tunge typer brænde og giver mindre varme.

  I nedenstående tabel kan du se de forskellige brændværdier samt hvor let træet er at kløve  Træarternes egenskaber
  Træart Rumtæthed
  (kg tørstof pr m3)
  % i forhold til bøg Kløvelighed
  (1 lettest, 4 sværest)
  Avnbøg 640 110 3
  Bøg 580 100 3
  Eg 570 98 2
  Ask 570 98 3
  Elm 565 97 4
  Birk 540 93 4
  Ahorn 500 86 3
  Bjergfyr 490 84 4
  Pil 460 79 2
  El 440 76 2
  Skovfyr 430 74 2
  Lind 420 72 2
  Gran 370 64 1
  Poppel 370 64 1

 • Brænde, korrekt fyring
 • Korrekt Brændefyring

  Korrekt brændefyring forudsætter, at man kun bruger rent og tørt træ. Er træet vådt bruges der energi på at fordampe vandet og derved bliver det vanskeligt at få temperaturen op på et niveau, så gasserne brændes af.

  Brænde, Rigeligt med luft
  Sørg for at tilføre rigeligt med luft – især i starten, hvor det gælder om at få temperaturen hævet hurtigst muligt. Når ilden har godt fat skrues der ned for den primære lufttilførsel og åbnes op for den sekundære luft. Først når træet er afgasset – det vil sige når flammerne dør hen og der kun er glødende trækul tilbage – kan der skrues helt ned for luften.

  Brænde, Ren forbrænding
  Kunsten er at skabe så høj temperatur i brændeovnen som muligt. Det giver ren forbrænding - klare gule flammer uden røg - og fuld udnyttelse af træets energi.

  Brænde, Brændet skal være tørt
  Vand i brændet afkøler ovnen og giver uren forbrænding. Brændets vandindhold må højst være 18 %. Ellers får man ringe varme, sur røg i stuen og ud af skorstenen, løbesod i skorstenen og - når det går helt galt - skorstensbrand. af brænde.

  Brænde, Ved optænding skal ovnen varmes op så hurtigt som muligt
  Brug bare rigeligt med aviser, pap, tørt pindebrænde, spåner, bark og kvas. Men undgå gerne glittet papir (fx skinnende reklamer) som giver meget aske.

  Brænde, Papir er et godt og tørt brændsel
  Papir er lavet af træ, og det er knastørt. Derfor er papir et rent og godt brændsel. Læg for eksempel en måtte af aviser i bunden af ovnen og tænd op som normalt oven på. Papirmåtten isolerer ovnbunden, og dens egen forbrænding vil hæve temperaturen i ovnen.

  Brænde, Brug ikke for store stykker brænde
  Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Så kan hele brændestykket varmes op og brænde på én gang. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 28 cm og ikke tykkere end 6-8 cm.

  Brænde, Fyld ikke ovnen mere end halvt op
  Når træ varmes op, afgiver det gasser. Gasserne kræver lufttilførsel - udover stærk varme - for at blive brændt af. Hvis der er for meget brænde i ovnen, bliver forbrændingen bliver uren. Det ses ved at træet soder.

  Brænde, Luk for lufttilførslen når der ikke er ild i ovnen
  Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder altid rent. Luk for luften når der ikke er flere gule flammer. Så suges stuens varme luft ikke ud til fuglene.777.047 Visninger
 • Bruger Menu
^ Til toppen ^