• Biobrændsel - hvad er biobrændsel?
 • Biobrændsel


  Her vil vi fortælle lidt om hvad biobrændsel egentlig er.

  Biobrændsel er brændsel eller brændstoffer der har levet for nylig.

  De mest almindelige former for biobrændsel er bio-ethanol og bio-diesel. Et biobrændsel dannes af solens energi, vand og CO2 ved hjælp af en fotosyntese. I Danmark bruger man ofte halm, flis, træ og planteolie som biobrændsel. For 60 % af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i hverdagen.

  Biobrændsel er en samlet betegnelse for den biologisk nedbrydelige del af produkter, affald og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger.

  Olie, kul, naturgas og tørv. hører ikke under betegnelsen biobrændsel da det har ligget mange år under jorden Disse hører under fossilt brændsel.

  Biobrændsel er CO2 neutralt. Definitionen på CO2 neutralt biobrændsel er, at det ikke frigiver mere CO2 ved afbrænding end det optog under væksten.

  Den energi der bruges ved transport og forarbejdning medregnes ikke når man siger at et biobrændsel er CO2 neutralt.
  Hvis man hører til "De Ægte Grønne" bør man derfor overveje hvilket biobrændsel der har kostet mindst energi til transport og forarbejdning.

  Når man snakker biobrændsel kan men med rette sige at noget biobrændsel er mere CO2 neutralt end andet biobrændsel.

 • Biobrændsel - eksempler på biobrændsel
 • Biobrændsel Typer

  Vi har udarbejdet en liste over biobrændsel. Kender du et biobrændsel der ikke er med på listen, er du velkommen til at kontakte os.

  Biobrændsel typer:
  Træpiller, brænde, rapspiller, alle former for træflis, havretræpiller, alle former for korn, alle former for plantefrø, halm, savsmuld, rapsolie og alle andre planteolier, hørfrø og alle andre typer plantefrø, kirsebærsten og alle andre typer frugtsten, olivensten, biosmuld, oliekagemix, rapsafrens, kornafrens.

843.875 Visninger
 • Bruger Menu
^ Til toppen ^